Author Details

Rubinkiewicz, Jacek

 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Fałdy i pasma kolankowe (załomowe) — geometria, warunki powstawania, interpretacja (przykład z fliszu Karpat zewnętrznych)
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  4th University Meeting of Carpathian Geologists — Zazriva 2002
  Abstract
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika nieciągła-ciągła-nieciągła, studium ewolucji strukturalnej polskiej części łuku Karpat
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Terenowe spotkanie uniwersyteckich geologów karpackich (część II) - Bocheniec ’99
  Abstract
 • Vol 47, No 7 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  2 nd University Meeting of Carpathian Geologists (część I) - Donovaly ’99
  Abstract
 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Szczyrzyc, Beskid Wyspowy, 12-14.12.1997
  Abstract
 • Vol 46, No 9/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój spękań ciosowych w płaszczowinie śląskiej w okolicach Baligrodu (Bieszczady Zachodnie - Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Karpackie Warsztaty Tektoniczne Zakopane-Kiry '96- Kiry k. Zakopanego, 06-08.12.1996
  Abstract
 • Vol 45, No 9 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - sesja terenowa - Karpaty polskie, 05-09.05.1997
  Abstract
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Application of joint analysis for paleostress reconstruction in structurally complicated settings: Case study from Silesian nappe, Outer Carpathians (Poland)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Heteroaxial shortening, strike-slip faulting and displacement transfer in the Polish Carpathians
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Structural evolution of the Silesian nappe (Outer Car pathians) inferred from the analysis of cross-fold joints: case study from Bieszczady Mts (Poland)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Karpackie Warsztaty Tektoniczne '96 – sesja terenowa - Gorce-Podhale-Beskid Sądecki-Bieszczady, 08-15.07.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika strefy nasunięcia dukielskiego w zachodniej części Bieszczadów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój spękań i uskoków w piaskowcach kwarcytycznych seisu pokrywy autochtonicznej Tatr w rejonie Suchego Wierchu Ornaczańskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 1 (2020) - Geologia Środowiska
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Rola instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 1 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przestrzenny model utworów eocenu numulitowego pomiędzy Doliną Małej £ąki a Doliną Lejową w Tatrach
  Abstract  PDF