Author Details

Murzydło, Jacek

 • Vol 71, No 3 (2023) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przesłanki wydobywania kopalin na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 1 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji a inna działalność związana z wydobywaniem kopalin
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 1 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przesłanki ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 12 (2020) - Prawo w geologii
  PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA Ochrona złóż kopalin – wybrane zagadnienia
  Abstract  PDF