Author Details

Mucha, Jacek

 • Vol 33, No 3 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metody badania struktury (zmienności) obrazów geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 5 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka porównywania obraz6w geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 29, No 4 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka określania gęstości opróbowania na podstawie geostatystycznego modelu zmienności (na przykładzie rud Zn-Pb)
  Abstract
 • Vol 27, No 12 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwość zastosowania krigingu w warunkach śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 27, No 12 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geostatyczny opis zmienności zawartości metali w złożu rud kopalni „Trzebionka”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 5 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Opróbowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby oceny zawartości siarki i pierwiastków śladowych (komunikat wstępny)
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szacowanie zasobów złóż masywowo-sztokwerkowych z wykorzystaniem metod geostatystycznych - na przykładzie złoża Mo-W -Cu Myszków
  Abstract