Author Details

Majorowicz, Jacek

 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Interpretacja i modelowanie ziemskiego strumienia cieplnego w obszarze eksperymentu sejsmicznego POLONAISE’97 - analiza krytyczna
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 30, No 2 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wieloznaczność tektonicznej interpretacji rozkładu pola geotermicznego na obszarach platformowych Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 27, No 4 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki geotermiczne i ich wpływ na rozmieszczenie nagromadzeń węglowodorów w zachodniej części platformy wschodnioeuropejskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 26, No 1 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania wgłębnego rozpoznania warunków geotermodynamicznych w badaniach występowania węglowodorów
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 25, No 3 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza pola geotermicznego Polski na tle Europy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień tektonofizycznych i hydrogeotermalnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 24, No 10 (1976) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Parametry geotermiczne rejonu Krzemianki i Udrynia na tle ziemskiego pola cieplnego NE Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 23, No 12 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki geotermiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Łęcznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 22, No 7 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  W sprawie warunków występowania i możliwości wykorzystania polskich zasobów geotermicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 21, No 1 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ujęcie związków między wskazaniami metod neutron-gamma oraz gamma-gamma a procentową zawartością żelaza
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 20, No 1 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza korelacyjna związków statystycznych między wielkościami oporności R i procentowej zawartości żelaza CFe
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 20, No 5 (1972) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody profilowania akustycznego do wyznaczania litologii i porowatości skał
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pomiar temperatury w otworze Toruń–1 jako wzorzec stanu równowagi termicznej w obrębie permsko-mezozoicznego basenu sedymentacyjnego
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kilka wspomnień o Staszku...
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany strumienia cieplnego Europy w skali regionalnej i głębokościowej i ich wpływ na szacowanie zasobów energii geotermicznej głębokich zamkniętych systemów typu EGS (Enhanced Geothermal Systems)
  Abstract  PDF