Author Details

Kasiński, Jacek

 • Vol 48, No 11 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 26, No 3 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o genezie "wapieni robaczkowych"
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 40, No 6 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na środowisko naturalne
  Abstract
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy – Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) — wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 6 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)