Author Details

Gutowski, Jacek

 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Projekt GEOMIND— geofizyczny internetowy system informacyjny
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Plany odbudowy stacji badawczej na górze Pop Iwan w Czarnohorze
  Abstract
 • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  1995 Annual Convention of the American Association of Petroleum Geologists - Houston, Texas, USA, 05-08.03.1995
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  AAPG Hedberg Research Conference – Zastosowanie stratygrafii sekwencyjnej w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - Paryż, 05-08.09.1994
  Abstract
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  J. GOLONKA & F.J. PICHA (eds)—The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources.
  Abstract  PDF