Author Details

Gurwin, Jacek

 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania modelowe zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na terenach lotnisk w Bizegu i w Szprotawie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszaru ochronnego GZWP na przykładzie zbiornika nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ odwzorowania warunków hydrostrukturalnych na jakość regionalnego numerycznego modelu filtracji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości identyfikacji suszy hydrogeologicznej na podstawie monitoringu i modelowania GIS na przykładzie regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
  Modelowanie geostatystyczne osadów dennych zbiornika retencyjnego pod kątem określenia oporności filtracyjnej
  Abstract