Author Details

Forysiak, Jacek

  • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce „Smulsko” (KWB „Adamów”) w świetle analiz petrograficznych
    Abstract  PDF
  • Vol 61, No 2 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ)
    Abstract  PDF (Polish)