Author Details

Muchowski, J.

  • Vol 13, No 2 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza wpływu warunków przeprowadzania badań wodochłonności skał litych na wyniki dla potrzeb inżyniersko-geologicznych
    Abstract  PDF (Polish)