Author Details

Jerzmański, J.

  • Vol 6, No 8-9 (1958) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania geologiczne Dolnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego w roku 1957
    Abstract
  • Vol 6, No 8-9 (1958) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Okruszcowanie północnowschodniej części Gór Kaczawskich i ich wschodniego przedłużenia na tle budowy geologicznej
    Abstract  PDF