Author Details

Grunert, Jörg

  • Vol 65, No 11/3 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja specjalistyczna „Osuwiska” – XVII seminarium szkoleniowe „Skutki – badania – praktyka” Moguncja, Niemcy, 29–31.05.2017
    Abstract  PDF (Polish)