Author Details

Mojski, Józef Edward

 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Witak — Postglacial history of the development of the Puck Lagoon (the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea) based on the diatom flora
  Abstract
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Harasimiuk & S. Terpiłowski (red.) — Zlodowacenie warty w Polsce
  Abstract
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Profesor Jan Samsonowicz, karbon lubelski i sylurskie łupki
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kilka słów o Nizinie Północnopodlaskiej i kilku innych sprawach — odpowiedź na polemikę Profesora Henryka Banaszuka
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KRONIKA Geolog ze Lwowa, profesor Andrij Bogucki, nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
  Abstract  PDF