Author Details

Nowak, Józef

  • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
    Abstract  PDF (Polish)