Author Details

Gołąb, Józef

  • Vol 12, No 2 (1964) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metodyka wykonania podstawowej mapy hydrogeologicznej na przykładzie mapy hydrogeologicznej w skali 1 : 25 000 określonego rejonu Karpat
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 16, No 2 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Główne kierunki regionalnych badań hydrogeologicznych w Katedrze Hydrogeologii UW
    Abstract