Author Details

Grotek, Izabella

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia termiczna polskiej części basenu bałtyckiego na podstawie analizy zdolności refleksyjnej materii organicznej
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przeobrażenie materii organicznej w cechsztyńskim łupku miedzionośnym— wskaźniki procesów mineralizacyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 34, No 4 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Substancja organiczna w osadach czerwonego spągowca rowu Laskawic Oławskich-Lipowej
  Abstract
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory najwyższego ediakaru i najniższego kambru basenu lubelskopodlaskiego jako potencjalne skały macierzyste dla węglowodorów
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka mikrolitofacji oraz warunków paleotemperaturowych skał ediakaru w otworze wiertniczym Bibiela PIG-1
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie petrologiczne i dojrzałość termiczna materii organicznej w utworach kambru, ordowiku i syluru na obszarach bałtyckim oraz podlasko-lubelskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka petrograficzna i dojrzałość termiczna materii organicznej z utworów syluru na obszarze kratonu wschodnioeuropejskiego
  Abstract  PDF