Author Details

Ploch, Izabela

 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wystawa Siarka— z piekła rodem w Muzeum Geologicznym PIG
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources — Transboundary Water Management — Belarus, Poland, Ukraine — pierwszy etap programu NATO Lwów, Ukraina, 22–23.05.2007
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 4 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sto lat Polskiego Towarzystwa Geologicznego (1921–2021)
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 4 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Z kart historii Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 6 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Jubileuszowa sesja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Biostratygrafia kredy dolnej w środkowej i południowo-wschodniej Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadkowa roślina z wczesnej jury Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Terenowe warsztaty „Współczesne problemy kartografii geologicznej w Polsce – postępy w kartografii geologicznej Sudetów” Lewin Kłodzki, 21–23 kwietnia 2017
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/1 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Znalezisko kości ssaków plejstoceńskich w Garwolinie (Nizina Mazowiecka)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 8 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Fascynująca geologia Tanzanii
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 3 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe badania zmian klimatu prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach NATO Science
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 1 (2020) - Geologia Środowiska
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Rola instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  AEGOS—Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współpraca międzynarodowa łącząca transgraniczną ocenę zagrożeń środowiskowych z zarządzaniem zasobami wód podziemnych
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Otwarcie Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha Solec Kujawski, 24.05.2008
  Abstract  PDF