Author Details

Jelonek, Iwona

  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Charakterystyka liptynitu w pokładzie 207 (warstwy łaziskie) z kopalni Jaworzno (GZW), na podstawie badań w świetle białym i we fluorescencji
    Abstract  PDF