Author Details

Walaszczyk, Ireneusz

  • Vol 37, No 11 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Stratygrafia zdarzeniowa - ilustracja na przykładzie turonu południowej Polski
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 41, No 8 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    IV Międzynarodowe Sympozjum Kredowe, 26 września - 4 października 1993 r.; I Robocze Spotkanie nt. Wczesnoturońskich Inoceramów, 5 – 6 października 1993 I.
    Abstract