Author Details

Malik, Ireneusz

 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich w osadach fluwialnych: dolina Małej Panwi
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 2 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis XX-wiecznej historii zanieczyszczenia rzeki Małej Panwi metalami ciężkimi w jej osadach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rekonstrukcja tempa migracji bocznej koryta rzeki Małej Panwi na podstawie datowań kłód i drzew
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Erozja wąwozowa zapisana w odsłanianych korzeniach drzew na Wysoczyźnie Proboszczowickiej pod Górą św. Anny
  Abstract  PDF