Author Details

Gawriuczenkow, Ireneusz

 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Iły poznańskie jako izolacyjne bariery geologiczne składowisk odpadów komunalnych
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 7 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porównanie wyników analiz zawartości części organicznych w iłach mioplioceńskich z podłoża stacji Centrum Nauki Kopernik II linii metra wWarszawie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ chlorków sodu i wapnia na pęcznienie iłów mioceńsko-plioceńskich z Warszawy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 4 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porównanie właściwości ekspansywnych iłów neogeńskich z Mazowsza
  Abstract  PDF (Polish)