Author Details

Dyrka, Ireneusz

 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka petrofizyczno-mineralogiczna perspektywicznych kompleksów węglowodorowych na podstawie wybranych wyników badań laboratoryjnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 6 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 7 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 11/1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polish shale gas deposits in relation to selected shale gas prospective areas of Central and Eastern Europe
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 11/1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ordovician-Silurian shale gas resources potential in Poland: evaluation of Gas Resources Assessment Reports published to date and expected improvements for 2014 forthcoming Assessment
  Abstract  PDF (Polish)