Author Details

Pidek, Irena A.

  • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    3. Polsko-Ukraińskie Seminarium Glacjał i peryglacjał Polesia Wołyńskiego Szack, Ukraina, 11–15.09.2005
    Abstract  PDF