Author Details

Olkowicz-Paprocka, Irena

 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Environment'95 - V Międzynarodowa KonferencjaOchrony Środowiska, Łódź, 09-10.11.1995
  Abstract
 • Vol 36, No 3 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Piaski kwarcowe dla przemysłu odlewniczego w trzeciorzędowych krach okolic Strzelna na Pobrzeżu Gdańskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 3 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena bazy zasobowej piasków formierskich w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 29, No 8 (1981) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka i zakres prac związanych z opracowaniem kompleksowej dokumentacji geologicznej dewonu wschodniej części Gór Świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  V seminarium z cyklu: Metodyka rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin i geologicznej obsługi kopalń - Trzebieszowice k. Kłodzka, 29-31.05.1996
  Abstract
 • Vol 42, No 11 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Torfy w Polsce - występowanie, eksploatacja i zastosowanie
  Abstract
 • Vol 26, No 8 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profil dewonu dolnego k. Włastowa we wschodniej części Gór świętokrzyskich
  Abstract
 • Vol 39, No 9 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Piaski kwarcowe gruboziarniste dla przemysłu odlewniczego – stan bazy surowcowej i możliwości jej powiększenia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 22, No 1 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce węglanowe dewonu środkowego okolic Łagowa w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 22, No 8 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań lessów wschodniej części Gór Świętkorzyskich jako surowca do produkcji glinoporytu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 22, No 10 (1974) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Koncepcja zagospodarowania nowego okręgu górniczego surowców skalnych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 21, No 1 (1973) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwość uzyskania nowych odmian marmurów dewońskich w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 17, No 2 (1969) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  I Konferencja Naukowa-Techniczna w Zielonej Górze – Surowce skalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północno-Zachodnich
  Abstract
 • Vol 62, No 7 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  POŻEGNANIA Ryszard Podstolski 1935–2013
  Abstract  PDF (Polish)