Author Details

Matyasik, Irena

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geologiczno-kartograficzne jako podłoże analizy mineralogiczno-geochemiczno-petrograficznej
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań zespołów minerałów i materii organicznej w regionie bieszczadzkim
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krytyczne elementy systemów naftowych w basenach sedymentacyjnych Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 10 (2020) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Studium petrologiczno-mineralogiczno-geochemiczne skał w profilu dolomitu głównego w otworze Mo-1
  Abstract  PDF