Author Details

Jaroń, Irena

 • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Udział CLCh (PIG) w porównaniach międzylaboratoryjnych dotyczących ilościowego oznaczania pierwiastków w roślinach
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 4 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry – Kraków, 10–15.02.2013
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 9/2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIX Poznańskie Konwersatorium Analityczne pt. Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków Poznań, 8–9.04.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 10 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków Poznań, 16–17.04.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  X Konferencja Analityka w służbie hydrogeologii, geologii i ochrony środowiska Warszawa, 21–22.10.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pierwiastki śladowe w pyłach tuneli drogowych na terenie Warszawy
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w glebach przy drogach wylotowych z Warszawy
  Abstract  PDF