Author Details

Górska, Irena

  • Vol 69, No 8 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ewolucja metodologii, zakresu i znaczenia "Bilansu Perspektywicznych Zasobów Kopalin Polski"
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 7 (2020) - Hydrogeologia
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Dolnokredowe fosforyty z NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako potencjalne źródło REE – badania wstępne
    Abstract  PDF