Author Details

Kardel, Ignacy

  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Porównanie metod szacowania zanieczyszczeń obszarowych docierających do wód powierzchniowych z terenów użytkowanych rolniczo
    Abstract  PDF (Polish)