Author Details

Williams, Ian S.

 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wczesnokarboński wiek intruzji platformowych w podłożu krystalicznym NE Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rewizja wieku „najstarszych” skał w podłożu krystalicznym północno-wschodniej Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Granitoidy Warmii—geochemiczne i izotopowe korelacje z kompleksem mazurskim (podłoże krystaliczne NE Polski)
  Abstract  PDF