Author Details

Wierzbowski, Hubert

  • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Regionalne interpretacje geologiczne na podstawie badań pstrego piaskowca z wypełnień krasowych w okolicach Chęcin (Góry Świętokrzyskie)
    Abstract  PDF (Polish)