Author Details

Siagło, Henryk

  • Vol 52, No 7 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie mikrospektralnej analizy laserowej w badaniach petroarcheologicznych niektórych narzędzi kamiennych bez ich uszkodzenia
    Abstract  PDF
  • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowa Pracownia Mikroanalizy Elektronowej w Zakładzie Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
    Abstract