Author Details

Urbańska, Helena

  • Vol 48, No 2 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Interpretacja litofacjalna danych sejsmiki 3D kluczem do sukcesu w detekcji ciał rafowych w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim (na przykładzie rafy Kościan)
    Abstract
  • Vol 47, No 12 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wydzielanie pułapek węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i strukturalnych na podstawie zintegrowanej interpretacji sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa
    Abstract  PDF (Polish)