Author Details

Winter, Hanna

 • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko interglacjału mazowieckiego w Gajcu — Pojezierze Łagowskie (zachodnia Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia)
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 2 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osady interglacjału mazowieckiego w Biedaszkach i Prynowie (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zapis palinologiczny zmian roślinności i klimatu interglacjału augustowskiego w profilu Żarnowo (Równina Augustowska, północno-wschodnia Polska)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stanowisko interglacjału eemskiego w Radówku (Pojezierze Łagowskie, zachodnia Polska) i jego implikacje dla litostratygrafii glin zwałowych
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 2 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi o plejstoceńskich glacjałach i interglacjałach
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Rekonstrukcja paleośrodowisk jeziorno-torfowiskowych
  Abstract  PDF
 • Vol 64, No 1 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany klimatu w plejstocenie w oewietle danych palinologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 11 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przebieg i korelacja sukcesji pyłkowych późnego plejstocenu na terenie Polski i Białorusi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 6 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 12 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska zapisane w osadach organogenicznych profilu Bysławek-2 (Wysoczyzna Świecka – północna Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Zofia Borówko-Dłużakowa 1924–2006
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 11 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Irina Pavlovskaya 1959–2006
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kilka uwag o interglacjale mazowieckim we wschodniej Polsce
  Abstract  PDF