Author Details

Ważyńska, Hanna

  • Vol 27, No 9 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Syntetyczny profil stratygraficzny trzeciorzędu polskiej części północno-zachodniego basenu trzeciorzędowego Europy
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 41, No 12 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wahania klimatyczne w neogenie Europy Środkowej na podstawie zmiennego udziału w palinoflorze składników paleotropikalnych i arktycznotrzeciorzędowych
    Abstract