Author Details

Tomassi-Morawiec, Hanna

 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka modelowania przestrzennego budowy geologicznej osadowych złóż pokładowych na przykładzie cechsztyńskiego złoża soli kamiennej Mechelinki nad Zatoką Pucką
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 5 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane pierwiastki śladowe w górnopermskich (cechsztyn) utworach solnych i potasonośnych w Polsce – ocena złożowa
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka geochemiczna najstarszej soli kamiennej (Na1) w rejonie Zatoki Puckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Brom i stront w najstarszej soli kamiennej (Na 1) na wyniesieniu Łeby (na przykładzie otworu wiertniczego Orle ONZ-1)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 1 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic 1 : 100 000 (cz. I)
  Abstract
 • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Anomalie geochemiczne w rejonie górnictwa i hutnictwa miedzi (LGOM)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie szczegółowego zdjęcia geochemicznego do celów planowania przestrzennego i rolnictwa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Niektóre pierwiastki śladowe w glebach rejonu Wrocławia przed powodzią i po powodzi w 1997 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 33, No 12 (1985) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentacja i geochemia najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Brom w skałach ilasto-solnych cechsztynu Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Chemostratygrafia cechsztyńskich soli kamiennych w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia permskiego pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Gdańskiej — aktualny stan wiedzy
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia niezagospodarowanych permskich wysadowych struktur solnych na obszarze Niżu Polskiego—aktualny stan wiedzy
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 5 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Utwory pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 3 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Metale w glebach dzielnicy Włochy m.st.Warszawy
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 57, No 6 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykształcenie i tektonika utworów solnych cechsztynu w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia w świetle wyników kompleksowych badań geochemiczno-litologicznych w profilach wybranych otworów wiertniczych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA ZŁÓŻ SOLI I ICH OTOCZENIA W REGIONIE GDAŃSKIM Złoża permskiej soli kamiennej i potasowej w rejonie Zatoki Puckiej — budowa geologiczna i zasoby
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  MODELOWANIE 3D W GEOLOGII I GÓRNICTWIE SOLNYM 3D modele geologiczne i geochemiczne pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej—możliwości zastosowania w typowaniu najlepszych miejsc pod ługowanie kawern do celów magazynowych
  Abstract  PDF