Author Details

Rubin, Hanna

  • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
    Występowanie i geneza WWA w wodach podziemnych obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe oraz ochrona tych wód przed zanieczyszczeniem
    Abstract  PDF