Author Details

Pawelec, Halina

 • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klasyfikacja litogenetyczna peryglacjalnych pokryw stokowych w południowej części Płaskowyźu Ojcowskiego—odpowiedź
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleoklimatyczna wymowa peryglacjalnych pokryw stokowych na podstawie badań w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Klasyfikacja litogenetyczna peryglacjalnych pokryw stokowych w południowej części Płaskowyżu Ojcowskiego
  Abstract  PDF