Author Details

Nemec, Halina

  • Vol 25, No 2 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    O dwudzielności piaskowców białego spągowca w środkowej części monokliny przedsudeckiej w świetle wyników analizy dyskryminacyjnej składu ich frakcji ciężkiej
    Abstract  PDF (Polish)