Author Details

Man, Ha Quang

  • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Podział skały zbiornikowej na jednostki o jednakowych właściwościach hydraulicznych w celu dokładniejszego wyznaczania przepuszczalności podczas modelowania przepływów w złożu gazu
    Abstract  PDF