Author Details

Uścinowicz, Grzegorz

  • Vol 69, No 5 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2020 roku
    Abstract  PDF
  • Vol 68, No 1 (2020) - Geologia Środowiska
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Rola instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu
    Abstract  PDF