Author Details

Skrzypek, Grzegorz

 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie metod interpolacji do numerycznego kreślenia map powierzchni geologicznych na podstawie nieregularnie rozmieszczonych danych
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ukształtowanie powierzchni stropowej gliny zwałowej zlodowacenia sanu 2 w centrum Wrocławia
  Abstract  PDF
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza δ13C i δ34C w profilach torfowych a zmiany globalne
  Abstract