Author Details

Sadlok, Grzegorz

 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czy różnice ichnotaksonomiczne między tropami lacertoidów z piaskowca tumlińskiego odzwierciedlają różnice biotaksonomiczne twórców?
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ślad Diplopodichnus biformis Brady, 1947 ze środkowego triasu (Jaworzno, Górny Śląsk) — potencjalny wskaźnik warunków subaeralnych?
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne dane o tropach stawonogów z furongu (górnego kambru) Wiśniówki Wielkiej (Góry Świętokrzyskie) i ich tafonomii
  Abstract  PDF