Author Details

Rzepa, Grzegorz

 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań zmian fazowych w trakcie obróbki termicznej serpentynitów z Nasławic (masyw Gogołów–Jordanów, Sudety)
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wietrzenie chemiczne w warunkach klimatu polarnego na przykładzie pirytonośnych piaskowców formacji Frikanten (Endalen, Spitsbergen)—wstępne wyniki
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rudy darniowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 12 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Skład mineralny oraz właściwości fizykomechaniczne kawałkowych odmian rud darniowych stosowanych w historycznym budownictwie na ziemiach polskich
  Abstract  PDF (Polish)