Author Details

Pieńkowski, Grzegorz

 • Vol 52, No 5 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jubileusz 80-lecia mgr. inż. Eugeniusza Cieśli
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie—dyskusja
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WSPOMNIENIA Władysław Karaszewski 1911–2003
  Abstract
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Międzynarodowe Sympozjum Jurajskie w Polsce w 2006 r.
  Abstract
 • Vol 51, No 3 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zespół skamieniałości a biocenoza — reprezentatywność zapisu paleontologicznego — dyskusja
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jurassica II - Konferencja Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Starachowice, 27-29.09.2001
  Abstract
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka jurajska w Polsce a wiercenia ICDP
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Marketing w jednostkach badawczo-rozwojowych na przykładzie Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 36, No 8 (1988) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza facjalna naj wyższego triasu i liasu Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz perspektywy występowania surowców ilastych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 4 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  New finds of dinosaur footprints in Liassic of the Holy Cross Mountains and its palaeoenvironmental background
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 31, No 4 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowiska sedymentacyjne dolnego liasu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Magazynowanie węglowodorów w strukturach solnych w Polsce w świetle założeń projektu NATO-CCMS 982185
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  5. Międzynarodowe Sympozjum Projektu IGCP 506 Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events Hammamet, Tunezja, 28–31.03.2008
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wzbogacenie w REE utworów osadowych w wybranych rejonach obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich – obiecujące dane wstępne i potrzeba dalszych badań
  Abstract  PDF
 • Vol 63, No 1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne składowanie ditlenku węgla (CCS) jest metodą bezpieczną – dowody geologiczne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Shale gas in China – how much and when?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 12 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Wielkie wymierania, ich przyczyny i skutki – wnioski z międzynarodowej konferencji w Londynie, 26–29.03.2013
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 1 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Przyszła struktura energetyczna oraz rola CCS w Polsce – wnioski z ostatnich konferencji w Niemczech i w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 4 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne muzea i parki tematyczne dźwignią edukacji, rozwoju i biznesu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 11 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Borkowice – światowej klasy stanowisko paleontologiczne z tropami i kośćmi wczesnojurajskich dinozaurów
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 12 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8. Międzynarodowy Kongres Jurajski Syczuan, Chiny, 9–13.08.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 5 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Od litostratygrafii do cyklostratygrafii —nowatorskie kierunki w badaniach Profesora Ryszarda Dadleza (1931–2008)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podziemne magazynowanie węglowodorów w kawernach solnych w Polsce — wymiar strategiczny i możliwości poprawy stanu środowiska naturalnego
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 8. Sympozjum IGCP 506 Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events Bukareszt i Południowe Karpaty, 28.08–03.09.2009
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  S. LOMBARDI, L.K. ALTUNINA & S.E. BEAUBIEN (eds.)—Advances in the Geological Storage of Carbon Dioxide: International Approaches to Reduce Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 8/1 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The Kamienna Valley Geopark — more than dinosaurs
  Abstract  PDF