Author Details

Pacanowski, Grzegorz

 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geofizyczne i klasyfikacje geotechniczne w ocenie stateczności karpackich zboczy fliszowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie badań konduktometrycznych z użyciem inwersji 1D, jako narzędzia do kartowania przestrzennego przypowierzchniowych warstw geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola obrazowania elektrooporowego w uszczegółowieniu skomplikowanej budowy geologicznej wzgórza Morasko w Poznaniu
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości zastosowania metody tomografii elektrooporowej (ERT) do rozpoznania miąższości pokrywy laterytowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena stateczności wybranych fragmentów skarpy warszawskiej w świetle badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT)
  Abstract  PDF (Polish)