Author Details

Pabian, Grzegorz

 • Vol 67, No 9 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys historii górnictwa skalnego w rejonie Sitkówki (Góry Świętokrzyskie) w I połowie XX w.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 8 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładzie wybranych geostanowisk Wzgórz Chęcińkich – stan aktualny i perspektywy rozwoju
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 3 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny w Górach Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)