Author Details

Niedźwiedzki, Grzegorz

 • Vol 53, No 2 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe stanowisko z tropami kręgowców z górnego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie—odpowiedź
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe znaleziska tropów dinozaurów ze śladem śródstopia z dolnej jury Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ekspedycja paleontologiczna Polskiej Akademii Nauk do Kazachstanu — Karatau 2006
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 10 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środkowotriasowa ichnofauna kręgowców z „warstw z Krynek” w Górach Świętokrzyskich — wstępny przegląd
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 12 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 12 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Trop siedzącego dinozaura z dolnojurajskich osadów Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 5 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe znaleziska tropów kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tropy kręgowców z retu Baranowa, Góry Świętokrzyskie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 7 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tropy dinozaurów ze śladem śródstopia z wczesnojurajskich osadów Polski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 6 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Pstry piaskowiec w Górach Świętokrzyskich: chronostratygrafia i korelacja litostratygraficzna z basenem turyńskim
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 11 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyjście kręgowców na ląd — zapis w dewonie Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 5 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe znalezisko śladów dinozaurów w górnym triasie Tatr
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 7 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ślady wielkich teropodów z wczesnojurajskich osadów Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Triasowe międzynarodowe warsztaty terenowe Halle, Niemcy, 14–20.07.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 5 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Nowy zespół kręgowców z marginalnomorskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 11 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Borkowice – światowej klasy stanowisko paleontologiczne z tropami i kośćmi wczesnojurajskich dinozaurów
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 12 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stanowisko z tropami kręgowców z osadów najwyższego środkowego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polsko-rosyjska ekspedycja do permsko-triasowych stanowisk paleontologicznych na platformie wschodnioeuropejskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 6 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zawiłe ścieżki badań nad kręgowcami dewońskimi w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odkrycie i fantazje – czyli prawdziwa historia badań nad tropami czworonogów w Zachełmiu (Góry Świętokrzyskie) i innych osobliwości towarzyszących badaniom naukowym
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 3 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 7 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ślady dinozaurów drapieżnych z osadów retyku w Seebergen (Turyngia, Niemcy)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tropy wielkich teropodów z osadów górnego pliensbachu Gór Świętokrzyskich
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 9 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Lipie Śląskie koło Lisowic —okno na późnotriasowy ekosystem lądowy
  Abstract  PDF