Author Details

Machowski, Grzegorz

  • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Materia organiczna rozproszona w ciemnych turbidytach górnego eocenu płaszczowiny śląskiej (Karpaty zewnętrzne, Polska)
    Abstract  PDF
  • Vol 62, No 6 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych
    Abstract  PDF (Polish)