Author Details

Leśniak, Grzegorz

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Kompakcja średnio i głęboko pogrzebanych piaskowców eolicznych czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF
 • Vol 49, No 4 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie badań petrograficznych (analiza obrazu) w nowoczesnych modelach przestrzeni porowej -
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 10 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Parametryzacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych za pomocą modelu sieciowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości występowania różnych typów pułapek złożowych w czerwonym spągowcu w SE części monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza przestrzeni porowej skał zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu i modeli perkolacyjnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza przepływów fazowych w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca z południowej części niecki poznańskiej i południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 7 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach petrofizycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Porównanie petrografii i diagenezy piaskowców karpackich z różnych jednostek litostratygraficznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 4 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Szczegółowe badania petrograficzne skał z melanżu tektonicznego w Jabłonkach (Bieszczady)
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 4 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Parametry filtracyjne zbiornikowych piaskowców czerwonego spągowca niecki poznańskiej
  Abstract  PDF