Author Details

Kaproń, Grzegorz

  • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Pumpellyit w zmienionych zasadowych skałach wulkanicznych z okolic Gorzowa Wielkopolskiego (północno-zachodnia część monokliny przedsudeckiej): przejawy metamorfizmu bardzo niskiego stopnia (VLGM)
    Abstract  PDF (Polish)