Author Details

Nowak, Grzegorz J.

 • Vol 47, No 2 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jubileuszowa sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Porto, Portugalia, 21-26.09.1998
  Abstract
 • Vol 44, No 3 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  47. doroczna sesja naukowa Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla, Kraków, 20-26.08.1995
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  International Conference and Short Course on CoalbedMethane and Coal Geology - Cardiff, Walia, 12-16.09.1994
  Abstract
 • Vol 43, No 3 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  46 doroczne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Oviedo, Hiszpania, 02-08.10.1994
  Abstract
 • Vol 43, No 4 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  International Symposium on Coal and Organie Petrology - Fukuoka, Japonia, 16- 18.11.1994
  Abstract
 • Vol 42, No 4 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  45 Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Ghania, Grecja, 26.09 - 2.10.1993
  Abstract
 • Vol 39, No 9 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sapropelit z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG 1 (depresja śródsudecka)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 38, No 12 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Próba identyfikacji pokładów węgla w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym na podstawie diagramów krzywych facjalnych
  Abstract  PDF (Polish)